ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Όπως κάθε χρόνο τον μήνα Σεπτέμβριο και προκειμένου τα παιδιά/αθλητές να μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου μας θα πρέπει να εκδώσουν Κάρτα Υγείας Αθλητή που να τους επιτρέπεται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές.

Υγεία και Αθλητισμός είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για να μπορούμε τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας να αθλούμαστε άφοβα οφείλουμε να διενεργούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα προληπτικούς Ιατρικούς ελέγχους. Ο Ηλυσιακός Α.Ο. έχοντας αναπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στους γονείς των αθλητών του, θεσπίζει τον «Ετήσιο Προληπτικό Ιατρικό Έλεγχο» για όλα του τα μέλη.

Κύριος στόχος μας να εμφυσήσουμε στους αθλητές μας (μικρότερους αλλά και μεγαλύτερους) την ανάγκη για συνεχή έλεγχο και φροντίδα του οργανισμού τους αλλά συγχρόνως να βοηθήσουμε στην πρόωρη διάγνωση αλλά και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν (και πιθανότατα δεν γνωρίζουν) και καθιστούν την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό "επικίνδυνη".

Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει:

1. Λήψη Ιατρικού Ιστορικού και Ιατρικός Φάκελος ανά Αθλητή.
2. Γενική Ιατρική Εξέταση από Παθολόγο (Πίεση, Σφίξεις, Οξυμετρία).
3. Καρδιολογικός Έλεγχος (Καρδιογράφημα, Ακρόαση) των αθλητών μας σε προκαθορισμένα ραντεβού στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου από Καρδιολόγο.
4. Αιματολογικές/Βιοχημικές εξετάσεις, (Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κάλιο, Νάτριο, Μαγνήσιο, S-COT, S-CPT, γ-GT, Τριγλυκερίδια, CPK, Χοληστερόλη Ολική, Fe, Φεριτίνη) στις εγκαταστάσεις του συλλόγου από έμπειρο Ιατρικό προσωπικό.
5. Σωματομετρία-Λιπομέτρηση στις εγκαταστάσεις του συλλόγου από έμπειρο Ιατρικό προσωπικό.
6. Triplex καρδιάς κατόπιν ραντεβού σε Ιατρικό Κέντρο του συνεργάτη μας.
7. Κάρτα του Συστήματος Υγείας ΠΑΡΟΝ CLUB εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για 1 χρόνο με πολλές επιπλέον παροχές σε θέματα υγείας.

Ειδικές περιπτώσεις επιπλέον ελέγχων:

1. Πελματογράφημα: Για τους αθλητές μας που διενεργούν τον Ιατρικό έλεγχο για πρώτη φορά με τον σύλλογο καθώς και αυτοί που παρουσίασαν τα προηγούμενα χρόνια ορθοπεδικές δυσμορφίες στα πέλμα τους θα διενεργήσουν παράλληλα με το triplex καρδιάς στο Ιατρικό κέντρο του συνεργάτη μας πελματογράφημα εντελώς δωρεάν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει παράλληλα με το ραντεβού για το triplex να ενημερώνουμε ότι ενδιαφερόμαστε για πελματογράφημα.

2. Δερματολογικός Έλεγχος: Για τους αθλητές μας της πισίνας (κολύμβηση και πόλο) παράλληλα με τις υπόλοιπες εξετάσεις θα διενεργείτε στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και Δερματολογικός Έλεγχος από εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό. Προαπαίτηση για να μπορεί να αθλείται κάποιος στην πισίνα είναι να έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από δερματολόγο.

Όλες οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στο Κλειστό Γυμναστήριο των Ιλισίων και στο προπονητικό κέντρο στο Γουδή. Θα γίνει παράλληλα και έκδοση πιστοποιητικού υγείας σε κάθε αθλητή/α και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις άθλησης καθώς και σχολικές βεβαιώσεις σε όποιος από τους αθλητές μας ζητηθεί και συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον φορέα υγείας “Σύστημα Υγείας ΠΑΡΟΝCLUB” δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους γονείς όπως και στα παιδιά αυτών (που δεν είναι αθλητές μας) να διενεργήσουν τον «Ετήσιο Προληπτικό Ιατρικό Έλεγχο» με τις ίδιες ακριβώς παροχές όπως περιγράφονται παραπάνω.

Προκειμένου ο «Ετήσιος Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος» να γίνει προσιτός σε όλους τους αθλητές μας και τους γονείς τους ο σύλλογος έχει έρθει σε συμφωνία με τον φορέα συνεργασίας και το συνολικό κόστος των παραπάνω εξετάσεων μαζί με την κάρτα ΠΑΡΟΝCLUB διαμορφώνεται στα 20€ ανά άτομο.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται παρακάτω και να την καταθέσει στα γραφεία του συλλόγου μας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το σύνολο των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο κάθε αθλητής-τρια και τα προνόμια της ΠΑΡΟΝCLUB που προσφέρετε δωρεάν.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία του συλλόγου μας για περαιτέρω ενημέρωση (2107777410).

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Γενική Αίματος
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό Οξύ
Κάλιο
Νάτριο
Μαγνήσιο
S-COT
S-CPT
γ-GT
Τριγλυκερίδια
CPK
Χοληστερίνη
Fe
Φεριτίνη


Η ονομαστική κάρτα του Συστήματος Υγείας ΠΑΡΟΝCLUB, που θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Ετήσιο Προληπτικό Έλεγχο του συλλόγου, θα τους παρέχει πλέον των παραπάνω παροχών εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για 1 χρόνο (1 Σεπτεμβρίου 2019 - 31 Αυγούστου 2020) και τα εξής:

1. Δωρεάν επικοινωνία 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας του φορέα με την δυνατότητα δωρεάν υποστήριξης από Ιατρούς, Νοσηλευτές και Μαίες για ιατρικές συμβουλές, παροχή πληροφοριών για διανυκτερεύοντα και εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, προγραμματισμό ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις, κατ' οίκον νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και λοιπές παροχές και ενημερώσεις (στο τηλ. 215.555.3414).
2. Δωρεάν ετήσιο καθαρισμό Δοντιών.
3. Δωρεάν παιδοδοντικός έλεγχος.
4. Δωρεάν αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με δωρεάν επισκέψεις όλο το χρόνο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των συνεργαζόμενων με τον φορέα Κλινικών (ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και City Clinic).
5. Δωρεάν σχεδιασμός θεραπείας


Πλέον των παραπάνω η κάρτα δίνει την δυνατότητα στους κατόχους της:

1. Επισκέψεις κατόπιν ραντεβού σε Ιατρούς στις συνεργαζόμενες με τον φορέα Κλινικές (ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ General, EUROMEDICA, City Doctors, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Γενική Κλινική Παιραιώς, ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ και City Clinic) δωρεάν ή με προνομιακό τιμοκατάλογο (τα ραντεβού και η προετοιμασία γίνετε μέσω του συντοντιστικού κέντρου του φορέα στο 215.555.3414).
2. Διαγνωστικές εξετάσεις και Συνταγογράφηση με προνομιακό τιμοκατάλογο για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
3. Προνομιακός Τιμοκατάλογος σε Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις.
4. Φυσιοθεραπεία κατ' οίκον 15€.
5. Παροχή ασθενοφόρου εντός Αττικής με κόστος 35€.
6. Κατ' οίκον νοσηλεία 15€.

Ο φετινός Ετήσιος Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος θα γίνει στις παρακάτω ημερομηνίες:

1/9/2019
6-7-8/9/2019
14-15/9/2019