Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Ηλυσιακού Α.Ο.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Ηλυσιακού Α.Ο.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 22/6/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1061

Η Γενική Συνέλευση του Ηλυσιακού Α.Ο. στις 22/6/2020, ομόφωνα εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 29/6/2020 στα γραφεία του Ηλυσιακού (Ξηρογιάννη 63-65), σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού.

Κατόπιν αυτού, η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει τα ακόλουθα:

Α. Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Ηλυσιακού στις 29/6/2020 από 18:00 έως 21:30, για την εκλογή έντεκα (11) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., καθώς και Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4603/19. Για την εκλογή των τακτικών μελών του Δ.Σ., οι ψηφοφόροι θέτουν μέχρι 11 σταυρούς και για την ελεγκτική επιτροπή, μέχρι 3 σταυρούς.

Β. Μέλη του Συλλόγου που δεν έχουν διαγραφεί και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2725/99 και του άρθρο 7 του καταστατικού, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αφού καταβάλλουν συνδρομές δύο (2) ετών, σύμφωνα και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου του 2009.

Γ. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την Δευτέρα 29/6/2020 και ώρα 17:00.

Το ως άνω πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ιλίσια, 22/6/2020
Η Εφορευτική Επιτροπή