Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

HΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Ηλυσιακού Α.Ο.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλυσιακού Α.Ο. καλεί τα μέλη του σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 28/6/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο κλειστό γήπεδο Ιλισίων «Αντώνης Φώτσης» (Ταξίλου 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έγκριση Προϋπολογισμού και Απολογισμού.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου, 10 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., καθώς και 3 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα μέλη που θα έχουν δικαίωμα ψήφου, θα είναι τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και η λίστα υποψηφιοτήτων θα αναρτηθεί έως και μία ημέρα πριν τη Γ.Σ. Όλα τα μέλη μπορούν να παραβρεθούν στην Γ.Σ.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα υποβάλλονται στα γραφεία του συλλόγου μέχρι και την Τρίτη 27/6/2023, μαζί με επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι: δεν έχει κώλυμα το πρόσωπο μου να εκλεγεί, από αυτά που ορίζονται στο καταστατικό του Ηλυσιακού και στον Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.


Το Δ.Σ. του Ηλυσιακού Α.Ο.