Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

HΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 19/5/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1349
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ Α.Ο.
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλυσιακού Α.Ο. καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2/6/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στον ανοικτό χώρο πίσω από το κλειστό γήπεδο «Αντώνης Φώτσης» (Ταξίλου 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πεπραγμένα τμημάτων, ανακοινώσεις εφόρων.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο και προταθεί από το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, είναι δυνατόν να προκηρυχθούν αρχαιρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα για την εκλογή νέου Δ.Σ. Την τελική απόφαση λαμβάνει η Γ.Σ., ως κυρίαρχο Σώμα του Ομίλου, η οποία θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης των εκλογών.

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ