Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: Κολομπάτσος Ηρακλής
Α' Αντιπρόεδρος: Κορελόπουλος Μάρκος
Β' Αντιπρόεδρος: Χαιρεκάκης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Ρεμούνδος Σπυρίδων
Ειδικός Γραμματέας: Κουνενής Βασίλειος
Ταμίας: Πετρόπουλος Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Βελέντζας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σαριδάκης Ιωάννης
Μέλη: Αρκουλής Αλέξανδρος, Καπότης Κωνσταντίνος, Καρκοβίρης Γεώργιος

 

Αναπληρωματικά Μέλη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γραμμένος Γεώργιος
Αλούπη Αικατερίνη