Πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00-11:00 Open Gym - - - Open Gym
11:00-12:00 - Open Gym - Open Gym -
16:00-17:00 Πυγμαχία-Παιδικό Πυγμαχία-Παιδικό Πυγμαχία-Παιδικό Πυγμαχία-Παιδικό Πυγμαχία-Παιδικό
18:00-19:00 Πυγμαχία Πυγμαχία Πυγμαχία Πυγμαχία Πυγμαχία
19:00-20:00 Cross Fit Cross Fit Cross Fit Cross Fit Cross Fit
20:00-21:30 Kick Boxing Kick Boxing Kick Boxing Kick Boxing Kick Boxing