Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλυσιακού Α.Ο. καλεί τα μέλη του την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 18:30 στα γραφεία του συλλόγου (Ξηρογιάννη 63-65), στην συνέχιση της διακοπείσας Γενικής Συνέλευσης της 8/6/2022, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.